Metoda Wilka

Zobacz także: przedszkole Kraków -

Metoda Wilka to nowoczesna, konwersacyjna technika nauki języka obcego. Jej założeniem jest nauka na cudzych błędach. Z tej metody korzystają m.in. dyrektorzy banków i ministrowie RP.

Zajęcia przygotowuje się zazwyczaj dla czteroosobowej grupy, a nacisk kładziony jest przede wszystkim na konwersację. Podczas tego rodzaju lekcji nie „wkuwa się”, lecz rozmawia i wychwytuje błędy kolegów z grupy. Każdy uczeń ma obowiązek wypowiedzieć około 300 zdań podczas 90 minut trwania lekcji. Zasada uczenia się na swoich i cudzych błędach ma za zadanie zwiększać świadomość językową kursantów.

Gwarancją nauki języka obcego za pomocą metody Wilka jest szybkie przyswojenie języka mówionego. Niestety wadą tej techniki jest możliwość utrwalenia błędów językowych, wbrew intencjom pomysłodawców kursu. Do nauki języka obcego należy podchodzić z ogromną dawką systematyczności i włożyć w nią dużo pracy. Pomocne w tym będą także audiobooki, czyli lekcje do słuchania czy metoda tzw. fiszek.

Metoda Wilka nie należy do najpopularniejszych technik nauczania języka obcego, lecz jest dość skuteczna i pozwala na zapamiętanie około 60% zwrotów w danym języku, choć nie potwierdzono tego żadnymi badaniami. Dzięki tej niestandardowej metodzie możemy nauczyć się np. języka angielskiego w przeciągu dwóch lat (zaczynając od poziomu podstawowego).

Polecana jest ona osobom dorosłym, w tym nauczycielom z powołania, którzy lubią korygować błędy innych. Za 45 minut zajęć zapłacimy minimum 85 zł (im większa grupa, tym tańsza lekcja), dlatego też nie powinny się na tę metodę decydować osoby, które nie posiadają większej ilości gotówki.