Metoda V. F. Birkenbihl

Zobacz także: szkoła językowa - przedszkole Gdańsk -

Metoda Very F. Birkenbihl to technika wykorzystująca zdolność mózgu do przyswajania informacji poza świadomością. Podczas stosowania tej metody stymuluje się lewą i prawą półkulę mózgową. Podobnie działanie wykorzystuje się podczas nauki języka ojczystego.

Tę jedną z metod nauki języka obcego opracowała dziennikarka – Vera F. Birkenbihl. Opiera się ona na 4 etapach:

  • Dekodowanie – czytanie np. anglojęzycznego tekstu, pod którym umieszcza się jego dosłowne tłumaczenie. Na tym etapie uczniowie nabywają umiejętność szybkiego rozumienia tekstu w obcym języku.
  • Aktywne słuchanie z jednoczesnym śledzeniem tekstu pisanego – ułatwia ono szybkie zapamiętanie słownictwa oraz struktur gramatycznych języka obcego. Ponadto w trakcie tego etapu łączymy dźwięki z ich znaczeniem.
  • Bierne słuchanie – podczas słuchania tekstu nie koncentrujemy się na nim, lecz wykonujemy inne czynności, jak np. sprzątanie. Umysł sam wybierze, na których fragmentach tekstu chce się skupić. Podczas tego etapu osłuchujemy się z obcym językiem.
  • Mówienie, a następnie czytanie i pisanie – po oswojeniu się z obco brzmiącymi dźwiękami zaczynamy je naśladować. Następnie na bazie słownictwa zawartego w tekstach staramy się pisać i czytać. Kursant może także wybrać jedną z trzech powyższych umiejętności i skupić się tylko na jednej z nich.

Zajęcia, w których stosuje się metodę V.F. Birkenbihl wymagają odpowiednich materiałów pisemnych. Podczas ich trwania słucha się puszczanego z kasety lub płyty tekstu, dzięki czemu zapamiętuje się wyrażenia, frazy oraz intonacje. Materiały w postaci płyt czy kaset można również stosować samodzielnie w domu w czasie wykonywania codziennych czynności.

Metodę V.F. Birkenbihl porównuje się do naturalnego procesu, podczas którego nabywamy umiejętność rozumienia i posługiwania się językiem ojczystym. W trakcie tego rodzaju nauki nie musimy „wkuwać” na pamięć słówek czy zasad gramatycznych. Dzięki temu unikniemy stresu, a przyswajanie języka obcego stanie się przyjemne.

Metoda V.F. Birkenbihl zalecana jest samoukom i osobom zabieganym, które ukończyły 14 rok życia. Jest ona nie tylko skuteczna w nauce języka obcego, ale także całkowicie bezstresowa. Nic więc dziwnego w tym, że jest ona niezwykle popularna.