Metoda Helen Doron

Zobacz także: Tłumaczenia -

Metoda Helen Doron (Helen Doron Early English-HDEE) to sposób uczenia języka angielskiego dzieci w wieku od 1 roku życia do 14 lat. Cały cykl nauczania trwa 9 lat. Metodę tę stosuje się na całym świecie, także w Polsce.

W czasie stosowania tej metody nie używa się języka ojczystego. Przez pierwszych 6 lat dzieci uczą się języka obcego wyłącznie poprzez zabawę, słuchanie piosenek, mówienie i reagowanie na proste polecenia. W ciągu kolejnych 3 lat nauczyciele wprowadzają czytanie oraz pisanie w języku angielskim.

Nauka odbywa się w małych (4-8-osobowych grupach). Uczący tej metody nauczyciele są przeszkoleni i prezentują wysoki poziom merytoryczny w kierunku wymowy oraz operowania językiem. Jest to bardzo istotne, albowiem dziecko początkowo uczy się wyłącznie przez naśladownictwo.

Dzieci otrzymują również specjalnie opracowane dla nich płyty. Dzięki nim mają zapewniony codzienny kontakt z językiem angielskim. Rodzice puszczają im płyty podczas ubierania się czy zabawy, a także przed zaśnięciem. Na zajęciach prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli metody Helen Doron maluchy uczą się znaczenia angielskich wyrazów i zachęca się je do wypowiadania swoich pierwszych słów w tym języku.

W czasie nauki metodą Helen Doron dwulatek poznaje około 250 słów, 20 piosenek, a także wiele rymowanek oraz wierszyków. Pięciolatek przyswaja około 500 słów, uczy się też budować proste zdania w języku angielskim. Natomiast dziesięcioletnie dziecko poznaje aż 1400 słów mówionych i pisanych.

Metodę Helen Doron opracowano specjalnie dla najmłodszych. Opiera się ona na naturalnym sposobie nauki języka, przez co dzieci przyswajają język obcy niemal tak prosto jak swój ojczysty.

Autorką tej metody jest brytyjska specjalistka w dziedzinie językoznawstwa – Helen Doron, która opracowała ją pod koniec lat 80. XX wieku. W Polsce metodę Helen Doron stosuje się od 1999 roku.

Angielski metodą Helen Doron to nauka przemyślana, unikalna, stymulująca rozwój małego dziecka, zwiększająca potencjał intelektualny dziecka i oparta na naukowych podstawach technika nauczania dzieci języka angielskiego. Jej skuteczność jest bardzo wysoka, gdyż nauka języka obcego rozpoczęta w okresie kształtowania się mowy i przyswajania języka ojczystego przynosi największe efekty. Udowodniono, iż przyswajanie języka obcego we wczesnym wieku człowieka pomaga mu w dalszej nauce m.in. takich przedmiotów jak matematyka czy muzyka. Ponadto im szybciej zaczniemy uczyć się języka innego niż nasz rodzimy, tym łatwiej będziemy go mogli przyswoić i płynnie się nim posługiwać.