Metoda Callana

Zobacz także: szkolenia -

Metoda Callana jest jednym z najpopularniejszych systemów nauczania stosowanych w szkołach językowych na całym świecie. Wprowadził ją angielski językoznawca – Robin Callan w 1960 roku. Z początku używano jej w armii, aby w jak najszybszym czasie nauczyć żołnierzy języka mówionego.

Ten sposób nauczania języków obcych polega na intensywnej pracy na zajęciach i skupieniu się na konwersacji, a także powtórkach. Nie trzeba rozwiązywać żadnych zadań domowych, choć dla tych, którzy chcą przyspieszyć proces nauki języka, wyznacza się dodatkowe ćwiczenia rozwiązywane np. przy użyciu nagrań.

Celem stosowania metody Callana jest osiągnięcie rozumienia języka obcego mówionego z prędkością optymalną i taką samą jak w przypadku języka rodzimego, czyli minimum 180 słów na minutę. Metodą Callana stosuje się do przyswojenia języka angielskiego.

Metoda Callana jest odpowiednia dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, narodowości czy indywidualnych zdolności językowych. Młodzi nie będą nudzić się dzięki szybkiemu tempu nauki, zaś starszym będzie łatwiej zapamiętywać materiał dzięki stałemu systemowi powtórek.

Skuteczność metody Callana plasuje się na bardzo wysokim miejscu, co też potwierdza popularność jej stosowania w szkołach językowych na całym świecie. Stanowi ona wiodącą technikę nauki języków obcych i daje gwarancję zdania egzaminów Cambridge. Koszty jednej lekcji wynoszą od 10 do 30 zł.

Angielski metodą Callana

Metoda ta opiera się na założeniu, iż im więcej powtarza się dany materiał, tym więcej się uczymy. Wysoką skuteczność nauki języka obcego osiąga się głównie poprzez ciągłe powtarzanie tego samego pytania aż taki „bombardowany” uczeń będzie rozumiał to pytanie i odpowie na nie z satysfakcjonującą prowadzącego szybkością. Zazwyczaj nauczyciel osiąga ten cel po 4-5 powtórkach. Ponadto koryguje on na bieżącą popełniane przez słuchaczy błędy i mówi szybciej niż niejeden rodowity Anglik (ok. 240 słów na minutę).

Dzięki tej metodzie aż czterokrotnie skraca się czas poświęcony na naukę języka obcego. Uczyć należy się szybko, a także szybko mówić i szybko „słuchać”. W ten sposób unikniemy myślenia w naszym języku ojczystym. Materiał podzielony jest na niewielkie partie. Każda z nich kończy egzaminem. Tego rodzaju podejście pozwala na to, aby każda ucząca się języka obcego osoba trafiła na grupę o odpowiednim dla niej stopniu zaawansowania. Uczestnicy zajęć w trakcie trwania takiej lekcji mówią i słuchają, biorąc w ten sposób aktywny udział w nauce języka obcego i jednocześnie przełamują swoją nieśmiałość oraz osiągają płynność mówienia.